សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ បញ្ជីមុខទំនិញដែលត្រូវរឹតត្បិតក្នុងការនាំចូលមកប្រទេសតួកគី

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ - ប្រភេទព័ត៌មាន: សេចក្តីជូនដំណឹង

image

យោងលិខិតលេខ ៨៧២ អរ.កបទ.សអ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រសួងការបរទេស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង កំណត់ទូតលេខ Z-2022/10605253/34526256

ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ របស់ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋតួកគីនៅភ្នំពេញ ស្តីពីបញ្ជីមុខទំនិញដែលត្រូវរឹតត្បិតនៅប្រទេសតួកគី។

ក្នុងន័យនេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់

អ្នកឧកញ៉ា លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញាដែលជាផលិតករ ឬអ្នកនាំចេញទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថាអនុលោមតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការពិភពលោកខាងសុខភាពសត្វ (The World Organization for Animal Health) និងក្របខ័ណ្ឌនៃបទប្បញ្ញត្តិសុខភាពក្នុងការនាំចូលសត្វរស់និងផលិតផលធ្វើពីសត្វ ក្រសួងកសិកម្មនិងរុក្ខាប្រម៉ាញ់ នៃសាធារណរដ្ឋតួកគី បានចេញនូវបញ្ជីមុខទំនិញដែលត្រូវរឹតត្បិតក្នុងការនាំចូលមកប្រទេសតួកគី ដូចមានជូនភ្ជាប់។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូម អ្នកឧកញ៉ា លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា ដែលជាផលិតករ ឬអ្នកនាំចេញទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន។សូមអរគុណ!

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1655971355714.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1655971356245.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1655971356277.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1655971356021.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1655971356326.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1655971356513.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1655971356414.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1655971355911.jpg