នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេស របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំ-ព្រះវិហារ អាណត្តិទី២ លើកទី២

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ - ប្រភេទព័ត៌មាន: ព័ត៌មានទូទៅ

image

(ខេត្តកំពង់ធំ)៖ កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេស របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរៀបចំការបោះឆ្នោត បានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកជ្រើសតាំងសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំ-ព្រះវិហារអាណត្តិទី២ លើកទី២ ដែលប្រពឹត្តិទៅនៅសាលាខេត្តកំពង់ធំ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម គឹម មាសសុខសីហា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងរាជធានី-ខេត្ត សម្រាប់អាណត្តិថ្មី និងអាណត្តិបន្ត។

ពិធីនេះ ក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពី ឯកឧត្តម ងួន រាសី អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ឯកឧត្តមឧកញ៉ា ងួន ម៉េងតិច អគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា រួមទាំងក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជន រួមមាន៖ លោក លឹម ច័ន្ទសុភ័ក្រ្ត លោក ចេង ស្រ៊ុនហាក់ លោកស្រី ស សិរីវិច្ឆិកា កញ្ញា មឿក ឈុនលី និង កញ្ញា អ៊ន ភារិន ព្រមទាំងក្រុមការងារមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកំពង់ធំ មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ និងសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មក្នុងអាណត្តិ និងបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាច្រើនរូប។

ជាលទ្ធផល បេក្ខជនសរុបចំនួន ៧រូប បានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកជ្រើសតាំងសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំ-ព្រះវិហារ អាណត្តិទី២ លើកទី២ ក្នុងចំណោមបេក្ខជនឈរឈ្មោះសរុបចំនួន៨រូប ដែលទទួលបានការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីពាណិជ្ជករ អាជីវកម្ម និងសេវាករ នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំសរុបចំនួន ៥៣៤ស្មើនឹង ៧៦% នៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសរុបចំនួន ៧០៤នាក់។

សមាសភាពប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំ-ព្រះវិហារ អាណត្តិទី២ លើកទី២ គឹ ឧកញ៉ា ហេង សំណាង ដែលទទួលបាន សម្លេងគាំទ្រ១៥សម្លេង លើ ១៥សម្លេង ដែលទទួលបានសេចក្តីទុកចិត្តពីសមាជិកជ្រើសតាំងទាំង ១៥ រូប៕

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052800.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052913.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052681.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052727.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052711.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052750.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052704.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052722.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097053188.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097053063.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052513.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097053070.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052824.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052950.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052944.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052954.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052803.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052787.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052993.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097053193.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052964.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052815.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052850.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052828.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052909.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052947.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/news/images/mocspace_1674097052926.jpg