ឯកឧត្តម បួន សារៈមុនី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើការងាររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាក់ទងនឹងការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ - ប្រភេទព័ត៌មាន: កិច្ចប្រជុំ

image

(ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឯកឧត្តម បួន សារៈមុនី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើការងាររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាក់ទងនឹងការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ។ កិច្ចប្រជុំនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ដ្រីជំនាញរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មផងដែរ។

(Phnom Penh) - On the morning of Tuesday, 6 February 2024, at the Ministry of Commerce, His Excellency BUON Sarakmony, Secretary of State of Commerce, High Representative of Her Excellency CHAM Nimul, Minister of Commerce, chaired a meeting to update the work of the Ministry of Commerce on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing as well as Financing for the Proliferation of Mass Destruction Weapons. The meeting was also attended by leaders and officials of the Ministry of Commerce.

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1707279165068.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1707279165968.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1707279165757.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1707279165821.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1707279165775.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1707279165893.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1707279165981.jpg