ឯកឧត្តម ទិត រិទ្ធីពល អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការចរចារបស់ភាគីកម្ពុជាសម្រាប់ចរចាដំឡើងកម្រិតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន-ចិន បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួង-ស្ថាប័ន ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំចរចាដំឡើងកម្រិតកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន-ចិន (ជំនាន់៣.០) ជុំទី៧

ថ្ងៃផ្សព្វផ្សាយ: ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ - ប្រភេទព័ត៌មាន: កិច្ចប្រជុំ

image

(ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឯកឧត្តម ទិត រិទ្ធីពល អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការចរចារបស់ភាគីកម្ពុជាសម្រាប់ចរចាដំឡើងកម្រិតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន-ចិន បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួង-ស្ថាប័ន ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំចរចាដំឡើងកម្រិតកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន-ចិន (ជំនាន់៣.០) ជុំទី៧។ 

កិច្ចប្រជុំនេះ រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងតាមដានវឌ្ឍនភាពចរចានៃក្រុមការងារទាំងអស់ និងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ ក៏ដូចជាផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ណែនាំមួយចំនួន សម្រាប់ជូនក្រុមការងារទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនបានល្អសម្រាប់កិច្ចប្រជុំចរចាជុំទី៧ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៣-២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីក្រុងណាននីង ខេត្តក្វាងស៊ី សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។

---

(Phnom Penh): On the morning of Monday, 10 June 2024, at the Ministry of Commerce, His Excellency TITH Rithipol, Undersecretary of State of Commerce, and the Special ACFTA-JC Lead for Cambodia, chaired a preparatory meeting for the 7th Round of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 Upgrade Negotiations.

The meeting was conducted to monitor the progress of the negotiations of all working groups, as well as to exchange views and provide guidance to all the working groups for the 7th Round of ACFTA 3.0 Upgrade Negotiations to be held on 23-28 June, 2024, in Nanning, Guangxi, People’s Republic of China.

https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1718093660691.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1718093661589.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1718093660686.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1718093658521.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1718093663934.jpg
https://s2.moc.gov.kh/mocspace/mocspace_1718093664784.jpg