សេចក្តីជូនដំណឹង

 • ២៤
 • ឧសភា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

 • ១៥
 • ឧសភា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

 • ១៥
 • ឧសភា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការរៀបចំ ពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរ និងទំនិញនាំចេញ-នាំចូលកម្ពុជា លើកទី១៦ កម្រិតអន្តរជាតិ ​ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៥-១៨​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ នៅមជ្ឈមណ្ឌលតាំង ពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជន ទូទៅឱ្យបានជ្រាបថា ក្រសួង នឹងបន្តរៀបចំ ពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរ និងទំនិញនាំចេញ-នាំចូលកម្ពុជា លើកទី១៦

 • ១៥
 • ឧសភា

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការលក់ផលិតផលខ្មែរក្រោមកម្មវិធីស្ដីពីកិច្ចសហការជំរុញ និងបង្កើនការលក់ផលិតផលខ្មែរនៅស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈភីធីធីតាម បណ្តារាជធានី-ខេត្ត

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្ដិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់មេត្ដាជ្រាបថា៖ អគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន ភីធីធី (ខេមបូឌា)

 • ០២
 • ឧសភា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ “ពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារអន្តរជាតិលើកទី៥”

(The 5th Edition of the Warsaw Food Expo-International Food Industry Fair) និង “ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិ លើកទី២៩” (The 29th Edition International Travel Show)

 • ១១
 • មេសា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣

 • ២៦
 • មេសា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអាស៊ាន​ (ASEAN Trade Fair​) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីក្រុងអ៊ីលសាន

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់លោក លោកស្រី ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស

 • ០៦
 • មេសា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការរៀបចំ​ “ពិព័រណ៍ផលិតផលកាហ្វេអន្តរជាតិសេអ៊ូលលើកទី២២”

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់លោក-លោកស្រី ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស សិប្បកម្ម និងសាធារណៈជនទូទៅ

 • ០២
 • ឧសភា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣

 • ១៦
 • វិច្ឆិកា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

 • ២៧
 • កញ្ញា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការរៀបចំពិព័រណ៍ផ្នែកសិប្បកម្ម និងឧស្សាហកម្ម ឆ្នាំ២០២១ “ Metal Cutting, Forming & Welding EXPO 2021” តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ ឧកញ៉ា លោក លោកស្រីដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាស និងសាធារណជនទូទៅឲ្យបានជ្រាបថា៖ ក្រុមប្រឹក្សាជំរុញការនាំចេញវិស្វកម្មឥណ្ឌា(EEPC) នឹងរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញ ស្តីពី វិស័យសំណង់ និងវិស្វកម្ម “Builder Hardware Expo 2021” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ០៥ ដល់ ០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ។

 • ០៩
 • ឧសភា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការរៀបចំពិព័រណ៍ “ ទំនិញនាំចូលកូរ៉េ ឆ្នាំ២០២២ ” ក្រោមប្រធានបទ “ត្រឡប់មកធ្វើជំនួញវិញ” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៣-២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ COEX ទីក្រុងសេអ៊ូល សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ ឧកញ៉ា លោក-លោកស្រី ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស និងសាធារណៈជនទូទៅឲ្យបានជ្រាបថា៖ សមាគមអ្នកនាំចូលកូរ៉េ

 • ១១
 • ឧសភា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពហុវិស័យ “Bizcoverindia 2022” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៧-២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជន ទូទៅឲ្យបានជ្រាបថា៖ មជ្ឈមណ្ឌលជំរុញការនាំចេញឥណ្ឌា (The Export Promottion Centre - EPC) សហការ ជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មឥណ្ឌា នឹងរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពហុវិស័យ “Bizcoverindia 2022”

 • ០៧
 • តុលា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយសូមជូនដំណឹងដល់អ្នកថាបេសកកម្មរបស់ក្រសួងគឺ ផ្តល់ជូនសាធារណជននូវសេវាកម្មទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្ម និងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា ដើម្បីផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងនៃការអភិវឌ្ឍ sector វិស័យឯកជននិង ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនកម្ពុជា។ ស្វ័យប្រវត្តិកម្មទំនើបរបស់យើង ប្រព័ន្ធស្ថិតនៅជួរមុខរង់ចាំគាំទ្រអន្តរកម្ម និងជួយសម្រួលរវាងក្រសួងនិងសាធារណជន។

 • ១៣
 • ឧសភា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែ ឧសភា​​ ឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែ ឧសភា​​ ឆ្នាំ២០២២

 • ១៣
 • ឧសភា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ កម្ពុជា នឹងបន្តចូលរួមពិព័រណ៍នាំចូលអន្តរជាតិចិន លើកទី៥ “The 5th China International Import Exposition (CIIE)” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី៥-១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីក្រុងសៀងហៃ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

ក្នុងនាមគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីរៀបចំ និងចូលរួមពិព័រណ៍ពិភពលោក និងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថា៖ កម្ពុជា នឹងបន្តចូលរួមពិព័រណ៍នាំចូលអន្តរជាតិចិន លើកទី៥ “The 5th China International Import Exposition (CIIE)”

 • ២៥
 • វិច្ឆិកា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

 • ១៣
 • តុលា

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី៖ ការអនុញ្ញាតឱ្យបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី៖ ការអនុញ្ញាតឱ្យបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ច ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

 • ១៨
 • តុលា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១

យោងប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ១៧២ពាណ.អវឯ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញាវត្ថុ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ស្តីពីការកំណត់រូបមន្តសម្រាប់កែសម្រួលថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទនៈនៅកម្ពុជា

 • ២០
 • ឧសភា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី៖ការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ក្នុងការស្នើសុំចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម(ជំនាន់ទី៣)

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងរៀបចំវគ្គ បណ្តុះបណ្តាល អំពីច្បាប់ស្ដីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ច្បាប់ស្ដីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងនីតិវិធីនានាជូនដល់អ្នកតំណាងស្របច្បាប់ក្នុងការស្នើសុំចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម(ជំនាន់ទី៣)

 • ២៦
 • ឧសភា

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពីការស្នើសុំប័ណ្ណសម្គាល់ជាអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ក្នុងការស្នើសុំចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និងការបន្តសុពលភាពប័ណ្ណសម្គាល់

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដល់អ្នកតំណាងស្របច្បាប់ជំនាន់ទី១ និងជំនាន់ទី២ទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យស្នើសុំសម្រាប់អ្នកដែលមានគោលបំណងស្នើសុំប័ណ្ណសម្គាល់ដើម្បីក្លាយជាអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ក្នុងការស្នើសុំចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្

 • ០២
 • ធ្នូ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

 • ៣០
 • ឧសភា

សេចក្តីជូនដំណឹង៖​ ស្ដីពីកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍ “ Lancang-Mekong International Food Exposition ” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១១-១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នៅមជ្ឈមណ្ឌល Lao ITECC ទីក្រុងវៀងចន្ទន៍ ប្រទេសឡាវ។

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនទូទៅឲ្យបានជ្រាបថា៖ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មឡាវ នឹងរៀបចំកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍ “ Lancang-Mekong International Food Exposition ”

 • ០៧
 • មិថុនា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១0 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១0 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២

 • ១៣
 • ធ្នូ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

 • ២២
 • មិថុនា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២0 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២0 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២ សូមទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ជាប្រភេទ PDF តាមតំណរខាងក្រោម៖ https://cutt.ly/hJ2o2s2

 • ២៦
 • ធ្នូ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការបង់កម្រៃសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីក្លាយជាភ្នាក់ងារតំណាងស្របច្បាប់នៃម្ចាស់ម៉ាកដែលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា ទាំងអស់ដែលជា ភ្នាក់ងារតំណាងស្របច្បាប់នៃម្ចាស់ម៉ាកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬ/និង កន្លងមកទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបណ្តុះ បណ្តាល

 • ២៦
 • ធ្នូ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី៖ ការចាប់ផ្តើមដំណើរការចរចាជុំទី២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជា-អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសសូមគោរពជម្រាបជូន សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា និងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 • ១៥
 • វិច្ឆិកា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការបិទផ្សាយលទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស

ការបិទផ្សាយលទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ច ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទា ក្រសួងទេសចរណ៍ និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ឆ្នាំ២០២១

 • ២៦
 • ធ្នូ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

 • ១៦
 • វិច្ឆិកា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការរៀបចំពិព័រណ៍ “Vietnam Defence–Economics Exposition 2021” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ -១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណិត

ការរៀបចំពិព័រណ៍ “Vietnam Defence–Economics Exposition 2021” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ -១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណិត

 • ២៣
 • មិថុនា

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ បញ្ជីមុខទំនិញដែលត្រូវរឹតត្បិតក្នុងការនាំចូលមកប្រទេសតួកគី

យោងលិខិតលេខ ៨៧២ អរ.កបទ.សអ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រសួងការបរទេស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង កំណត់ទូតលេខ Z-2022/10605253/34526256 ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ របស់ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋតួកគីនៅភ្នំពេញ ស្តីពីបញ្ជីមុខទំនិញដែលត្រូវរឹតត្បិតនៅប្រទេសតួកគី។

 • ២៣
 • មិថុនា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២

 • ០២
 • មករា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ការនាំចេញផលិត​ផលសិប្បកម្ម​​​​ នឹងរៀបចំ “ពិព័រណ៍ផលិតផលសិប្បកម្ម និងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឥណ្ឌា លើកទី៥៥​​​ (IHGF) ពិព័រណ៍និទាឃរដូវដេល្លី ២០២៣​“

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ ឧកញ៉ា លោក-លោកស្រីជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស សេវាករ ពាណិជ្ជករ និងសាធារណជនទូទៅឲ្យបានជ្រាបថា ក្រុមប្រឹក្សាជំរុញការនាំចេញផលិត​ផលសិប្បកម្ម​​​​

 • ០២
 • មករា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

 • ០៤
 • មករា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី៖វគ្គបណ្តុះបណ្តាលត្រៀមប្រឡង និងការប្រឡងសមត្ថភាពដើម្បីក្លាយជាភ្នាក់ងារតំណាងស្របច្បាប់នៃម្ចាស់ម៉ាកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

យោងៈ -ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០២០២/០០៦ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០២ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពី ម៉ាក ពាណិជ្ជនាម និងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់

 • ០៤
 • កក្កដា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការពន្យារពេលការផាកពិន័យចំពោះការដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាបណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិតិ្តយសសូមជម្រាបជូន លោក-លោកស្រី សហគ្រាសឯកបុគ្គល នីតិបុគ្គល និងសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស ដែលធ្វើអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

 • ០៤
 • កក្កដា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ … សូមទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ជាប្រភេទ PDF តាមតំណរខាងក្រោម៖ https://cutt.ly/fKNznB3

 • ០១
 • ធ្នូ

សេចក្តីជូនដំណឺងស្តីពី "ពិព័រណ៍ផលិតផលម្ហូបអាហារវៀតណាមឆ្នាំ២០២១"

សេចក្តីជូនដំណឺងស្តីពី ពិព័រណ៍ផលិតផលម្ហូបអាហារវៀតណាមឆ្នាំ២០២១(Vietnam Food Expo 2021) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

 • ០៦
 • កក្កដា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការបន្តរៀបចំ ពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរ និងទំនិញនាំចេញ-នាំចូលកម្ពុជា លើកទី១៥ កម្រិតអន្តរជាតិ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពី ថ្ងៃ ទី ១៥-១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ នៅមជ្ឈមណ្ឌលតាំង ពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជន ទូទៅឱ្យបានជ្រាបថា៖ ក្រសួងនឹងបន្តរៀបចំ ពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរ និងទំនិញនាំចេញ-នាំចូលកម្ពុជា លើកទី១៥

 • ០៦
 • កក្កដា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ អាកាសចរណ៍របស់រដ្ឋ Selangor លើកទី២ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមប្រធានបទ “SELANGOR, The ASEAN business and General Aviation Hub” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៨ - ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ នៅមជ្ឍមណ្ឌលអាកាសចរណ៍តំបន់ SkyPark រដ្ឋSe

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជន ទូទៅឲ្យបានជ្រាបថា អាជ្ញាធររដ្ឋ Selangor នៃប្រទេសម៉ាទ្បេស៊ី នឹងរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ អាកាសចរណ៍របស់រដ្ឋ Selangor លើកទី២ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមប្រធានបទ “SELANGOR, The ASEAN business and General Aviation Hub”

 • ០៣
 • ធ្នូ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី៖ ការពន្យាពេលការផាកពិន័យចំពោះការដាក់ពាក្យស្នើសុំ លិខិតអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាបណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិតិ្តយសសូមជម្រាបជូន លោក-លោកស្រី សហគ្រាសឯកបុគ្គល នីតិបុគ្គល និងសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស ដែលធ្វើអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក មេត្តាជ្រាបថា អនុលោមតាមសេចក្តី

 • ១២
 • មករា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

 • ០៨
 • កក្កដា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាបណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិតិ្តយសសូមជម្រាបជូន លោក-លោកស្រី សហគ្រាសឯកបុគ្គល នីតិបុគ្គល និងសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស ដែលធ្វើអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក មេត្តាជ្រាបថា បន្ទាប់ពីបានប្រកាសឱ្យរូបវន្តបុគ្គលនិង
នីតិបុគ្គលទាំងអស់មកសុំលិខិតអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាបណ្ណសម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្មកាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

 • ០៦
 • ធ្នូ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសូមផ្អាកការទទួលកម្រៃសេវាសាធារណៈ និងការពិន័យជាប្រាក់ដែលបានបង់ជាសាច់ប្រាក់រួមរបស់ក្រសួងចំនួន៣ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃពុធ​ ទី២៩ ខែធ្នូ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ទី​៣១ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ ២០២១

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសូមផ្អាកការទទួលកម្រៃសេវាសាធារណៈ និងការពិន័យជាប្រាក់ដែលបានបង់ជាសាច់ប្រាក់រួមរបស់ក្រសួងចំនួន៣ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃពុធ​ ទី២៩ ខែធ្នូ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ទី​៣១ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ ២០២១ ដើម្បីធ្វើការបូកសរុបបិទបញ្ជីប្រចាំឆ្នាំ។

 • ១៩
 • មករា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ការរៀបចំយុទ្ធនាការទិញផលិតផលខ្មែររដូវកាលទី៨ តាមរយៈការដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលខ្មែរ និងបន្លែផ្លែឈើលើកទី១៦

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជនទូទៅឱ្យបានជ្រាបថា៖ ដើម្បីជំរុញសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុក ឱ្យមានភាពរស់រវើក និងឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវការទទួលស្គាល់ និងគាំទ្រផលិតផលខ្មែរ ស្របតាមយុទ្ធសាស្រ្តសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

 • ១៩
 • មករា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖រៀបចំព្រឹត្តការណ៍ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម The ELECRAMA​ Exhibition 2023 នៅទីក្រុង Noida រដ្ឋ Uttar Pradesh ប្រទេសឥណ្ឌា

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ ឧកញ៉ា លោក-លោកស្រី ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស សិប្បកម្ម និងសាធារណៈជនទូទៅឲ្យបានជ្រាបថា៖ សមាគមអ្នកផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករបស់ឥណ្ឌា

 • ២៦
 • មករា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

 • ១៩
 • កក្កដា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ការរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក្រោមប្រធានបទ“Connect India 2022” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនទូទៅឲ្យបានជ្រាបថា៖ មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនាទីក្រុងបុមបៃ ប្រទេសឥណ្ឌា សហការជាមួយសមាគមមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនាទីក្រុងញូវយ៉ក

 • ១៧
 • ធ្នូ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

 • ២២
 • កក្កដា

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ សម្ព័ន្ធសភាពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មឥណ្ឌា នឹងរៀបចំសន្និសីទ ពហុបំណងអន្តរជាតិលើកទី៣ ស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើម និងការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់ធុរកិច្ចថ្មី ដើម្បីពិពិធភាព និងចីរភាព (The 3rd Edition of LEADS - Leadership, Excellence, Adaptability, Di

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ សាធារណជនទូទៅឱ្យបានជ្រាបថា សម្ព័ន្ធសភាពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មឥណ្ឌា នឹងរៀបចំសន្និសីទ ពហុបំណងអន្តរជាតិលើកទី៣ ស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើម និងការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់ធុរកិច្ចថ្មី ដើម្បីពិពិធភាព និងចីរភាព (The 3rd Edition of LEADS - Leadership, Excellence, Adaptability, Diversity and Sustainability)

 • ០២
 • កុម្ភៈ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី0១ ដល់ថ្ងៃទី១0 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី0១ ដល់ថ្ងៃទី១0 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

 • ០៨
 • កុម្ភៈ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការរៀបចំកម្មវិធី ទិវាកម្ពុជា ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ០៣-០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ លោក-លោកស្រី ដែលជាពាណិជ្ជករ ផលិតករ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស និងសាធារណៈជនទូទៅឲ្យបានជ្រាបថា ដោយទទួលបានការគាំទ្រសម្របសម្រួលពី

 • ០៩
 • សីហា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី់៖ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាស្តីពី អ្នកតំណាងស្របច្បាប់ក្នុងការស្នើសុំឯកសារ នាំចេញ-នាំចូល ជូនដល់សិក្ខា្កកាមជំនាន់ទី១១ នៅខេត្តព្រះសីហនុ ការបើកវគ្គថ្មីស្តីពីអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ក្នុងការស្នើសុំឯកសារនាំចេញ-នាំចូល

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដល់សិក្ខាកាមជំនាន់ទី១១ និងសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម និងស្រាវជ្រាវ រួមសហការជាមួយ នាយកដ្ឋាន នាំចេញ-នាំចូល នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងរៀបចំ៖

 • ១៤
 • កុម្ភៈ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣

 • ២៥
 • សីហា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ការជំរុញការនាំចេញប្រទេសអាល់ហ្ស៊េរីនឹងរៀបចំពិព័រណ៍ “International Salon of Microenterprise” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី០៥-០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ នៅAlgiers (Algeria) ប្រទេសអាល់ហ្ស៊េរី

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនទូទៅឲ្យបានជ្រាបថា៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជំរុញការនាំចេញប្រទេសអាល់ហ្ស៊េរីនឹងរៀបចំពិព័រណ៍ “International Salon of Microenterprise”

 • ១៧
 • កុម្ភៈ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ការរៀបចំពិព័រណ៍ STYLE Bangkok 2023 នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃឡង់ដ៍

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ការរៀបចំពិព័រណ៍ STYLE Bangkok 2023 នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃឡង់ដ៍

 • ២៥
 • សីហា

សេចក្ដីជូនដំណឹងអ្នកសារព័ត៌មានស្ដីពី៖ កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានលើកទី៥៤​ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្

សេចក្ដីជូនដំណឹងអ្នកសារព័ត៌មានស្ដីពី៖ កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានលើកទី៥៤​ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្

 • ១៧
 • កុម្ភៈ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ការរៀបចំពិព័រណ៍ D’Sunlit Sdn Bhd នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេដារ៉ូសាឡាម ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ ឧកញ៉ា លោក-លោកស្រី ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស និងសាធារណៈជនទូទៅឱ្យបានជ្រាបថា គណៈកម្មការរៀបចំពិព័រណ៍ D’Sunlit Sdn Bhd

 • ០៧
 • កុម្ភៈ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិព័រណ៍ "Telecom 2022-An Exclusive International Business Expo" ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៨-១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ នៅប្រទេសឥណ្ឌា តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិព័រណ៍ "Telecom 2022-An Exclusive International Business Expo" ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៨-១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ នៅប្រទេសឥណ្ឌា តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

 • ០២
 • មិនា

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាន និងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់សមាគមអាជីវករបង្កងទឹកសាបខេត្តតាកែវ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសាលសាលាខេត្តតាកែវ

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូម ឧកញ៉ា អ្នកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី និងអ្នកនាងកញ្ញា ដែលមានបំណងឈរឈ្មោះជាប្រធាន ឬអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃសមាគមអាជីវករបង្កងទឹកសាបខេត្តតាកែវ

 • ០២
 • មិនា

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាន និងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់សមាគមអ្នកផលិតទឹកត្រីកំពតកែប ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសាលសាលាខេត្តកំពត

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូម ឧកញ៉ា អ្នកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី និងអ្នកនាងកញ្ញា ដែលមានបំណងឈរឈ្មោះជាប្រធាន ឬអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃសមាគមអ្នកផលិតទឹកត្រីកំពតកែប

 • ០២
 • មិនា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី

ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាន និងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់សមាគមអាជីវកម្មម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្រ្តទំនិញអំបិលកំពត កែប ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសាលសាលាខេត្តកំពត

 • ០២
 • មិនា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

 • ២៥
 • កុម្ភៈ

សេចក្ដីជូនដំណឹងនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងនឹងរៀបចំការប្រកួតប្រជែងវីដេអូយុវជនក្នុងទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកឆ្នាំ២០២២

នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងនឹងរៀបចំការប្រកួតប្រជែងវីដេអូយុវជនក្នុងទិវាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពិភពលោកឆ្នាំ២០២២

 • ០៦
 • មិនា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការរៀបចំពិព័រណ៍ផលិតផលប្រើប្រាស់អន្តរជាតិចិន ពិព័រណ៍ហៃណាន លើកទី៣ “​The 3rd China International Consumer Products Expo (Hainan Expo)”​

​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជន ទូទៅឱ្យបានជ្រាបថា គណៈកម្មការរៀបចំពិព័រណ៍ផលិតផលប្រើប្រាស់អន្តរជាតិចិន នៃរដ្ឋបាលខេត្តហៃណាន ប្រទេសចិន នឹងរៀបចំ ពិព័រណ៍ផលិតផលប្រើប្រាស់អន្តរជាតិចិន ពិព័រណ៍ហៃណាន លើកទី៣

 • ១០
 • មិនា

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ការលក់ផលិតផលខ្មែរក្រោមកម្មវិធីស្ដីពីកិច្ចសហការជំរុញ និងបង្កើនការលក់ផលិតផលខ្មែរនៅស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈភីធីធីតាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្ដិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់មេត្ដាជ្រាបថា៖ អគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន ភីធីធី (ខេមបូឌា) អនុវត្ដគម្រោងជំរុញការលក់ផលិតផលខ្មែរក្រោមកម្មវិធីស្ដីពីកិច្ចសហការជំរុញ និងបង្កើនការលក់ផលិតផលខ្មែរនៅស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈភីធីធីតាមបណ្តារាជធានី-ខេត្

 • ០៩
 • មិនា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការពន្យារពេលការផាកពិន័យចំពោះការដាក់ពាក្យស្នើសុំ​លិខិត​អនុញ្ញាត​ ឬ​អាជ្ញា​បណ្ណ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការពន្យារពេលការផាកពិន័យចំពោះការដាក់ពាក្យស្នើសុំ​លិខិត​អនុញ្ញាត​ ឬ​អាជ្ញា​បណ្ណ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

 • ០៣
 • តុលា

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី: រៀបចំពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរ ក្នុង​ឱកាស​​ពិធីបុណ្យសមុទ្រ​លើកទី៩ ជុំទី៣ ឆ្នាំ២០២២ នៅក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជន​ទូទៅឱ្យ​បាន​​ជ្រាប​ថា​៖ ក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជួយជំរុញ និងលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុកឱ្យមានការទទួលស្គាល់ និងចូលរួមប្រើប្រាស់​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ​នៅទូទាំងប្រទេស

 • ០៣
 • តុលា

សេចក្ដី​ជូនដំណឹងស្ដី: រៀបចំពិធីតាំងពិព័រណ៍ថ្មម៉ាបឥណ្ឌា ឆ្នាំ២០២២ ”India Stonemart 2022” ដែល នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតចៃពួរ ប្រទេសឥណ្ឌា

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនទូទៅឲ្យបានជ្រាបថា៖ មជ្ឈមណ្ឌល​​អភិវឌ្ឍន៍ថ្មម៉ាប ក្រោមកិច្ចសហការគាំទ្ររបស់សហព័ន្ធសភាពាណិជ្ជកម្ម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឥណ្ឌា (FICCI) នឹងរៀបចំពិធីតាំងពិព័រណ៍ថ្មម៉ាបឥណ្ឌា ឆ្នាំ២០២២

 • ០៤
 • តុលា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ការរៀបចំ “ពិព័រណ៍កម្រាលព្រំឥណ្ឌា លើកទី៤៣ ” The 43rd Edition of the India Carpet Expo 2022” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីក្រុងអូតាប្រាដែស ប្រទេសឥណ្

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ ឧកញ៉ា លោក-លោកស្រីជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស សេវាករ ពាណិជ្ជករ និងសាធារណជនទូទៅឲ្យបានជ្រាបថា ក្រុមប្រឹក្សាជំរុញការនាំចេញផលិតផលក្រណាត់

 • ១៧
 • មិនា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

 • ១៧
 • មិនា

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រកួតប្រជែងកម្ពុជាដែលជាបុគ្គលឯករាជ្យសម្រាប់អាណត្តិដំបូង

សូមទាញយកពាក្យស្នើសុំធ្វើជាសមាជិកគ.ប.ក. ដែលជាបុគ្គលឯករាជ្យ ដូចជូនភ្ជាប់ខាងក្រោម ឬតាមតំណរខាងក្រោម៖

 • ០៧
 • តុលា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ការរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍អន្តរជាតិស្តីពី ផលិតផលម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈទីក្រុងហូជីមិញ លើកទី១ ឆ្នាំ២០២២ “The 1st Ho Chi Minh City International Exhibition of Food and Beverages 2022-HCMC FOODEX 2022” ក្រោមប្រធានបទ “Interconnection of Values

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនទូទៅឲ្យបានជ្រាបថា៖ មជ្ឈមណ្ឌលជំរុញពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគទីក្រុងហូជីមិញ សហការជាមួយសមាគមម្ហូបអាហារទីក្រុងហូជីមិញ

 • ២១
 • មិនា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការរៀបចំពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់ឆ្នាំ២០២២ “The Construction Infra Expo 2022” នៅប្រទេសឥណ្ឌា

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ឧកញ៉ា លោក លោកស្រីដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស និងសាធារណៈជនទូទៅឲ្យបានជ្រាបថា៖ សម្ព័ន្ធសហគ្រាសឧស្សាហកម្មឥណ្ឌា ក្រោមការគាំទ្ររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មឥណ្ឌា នឹងរៀបចំពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់ឆ្នាំ២០២២ “The Construction Infra Expo 2022”

 • ២២
 • មិនា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

 • ២៣
 • មិនា

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលខ្មែរ និងផលិតផលបន្លែផ្លែឈើលើកទី១៥ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នៅក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលខ្មែរ និងផលិតផលបន្លែផ្លែឈើលើកទី១៥ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នៅក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

 • ២៣
 • មិនា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ពិព័រណ៍គ្រឿងអលង្ការ និងត្បូងថ្មមានតម្លៃបាងកក លើកទី ៦៨ ឆ្នាំ២០២៣ (The 68th Bangkok Gems & Jewelry Fair 2023) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៦-១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃឡង់ដ៍

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ លោក-លោកស្រី ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស និងពាណិជ្ជករដែលកំពុងធ្វើធុរកិច្ចលើវិស័យគ្រឿងអលង្ការ និងត្បូងថ្មមានតម្លៃនៅកម្ពុជា ឱ្យបាន​ជ្រាបថា៖ នាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

 • ២៤
 • មិនា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការរៀបចំ “ពិព័រណ៍ហាឡាលឥណ្ឌូនេស៊ី ២០២៣” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៥-២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នៅ Convention Hall, Hall 3, 3A, ICE BSD City Tangerang ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ ឧកញ៉ា លោក-លោកស្រីជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស សេវាករ ពាណិជ្ជករ និងសាធារណជនទូទៅឲ្យបានជ្រាបថា សហគមន៍សហគ្រិនមូស្លីមឥណ្ឌូនេស៊ី នឹងរៀបចំ “ពិព័រណ៍ហាឡាលឥណ្ឌូនេស៊ី ២០២៣” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៥-២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

 • ៣០
 • មិនា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការរៀបចំកម្មវិធីសម្ពោធព្រឹត្តបត្រព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ចិន និងឥណ្ឌា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង ១៥៖០០ (ម៉ោងនៅកម្ពុជា) តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជន និងបណ្ដាញសារព័ត៌មានទាំងអស់ ឱ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា នឹងសហការជាមួយអង្គការសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច (ហៅកាត់ថា OECD) ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីសម្ពោធព្រឹត្តបត្រព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ចិន និងឥណ្ឌា ឆ្នាំ២០២៣

 • ០៥
 • មេសា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការរៀបចំពិព័រណ៍ ម្ហូបអាហារ និងសេវាបដិសណ្ឋារកិច្ចអន្តរជាតិលើកទី ៣៦ (The 36th edition of International Food and Hospitality Fair) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៦-៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីក្រុងញូដែលី តំបន់ប្រាហ្គាទី, ម៉េដាន់ នៃប្រទេសឥណ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ សាធារណជនទូទៅឲ្យបានជ្រាបថា អង្គភាពជំរុញពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌា នឹងរៀបចំ “ពិព័រណ៍​ម្ហូបអាហារ​ និងសេវាបដិសណ្ឋារកិច្ចអន្តរជាតិលើកទី ៣៦” The 36th edition of International Food and Hospitality Fair ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៦-៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២

 • ០៥
 • មេសា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ការរៀបចំ “ពិព័រណ៍វាយនភណ្ឌអន្តរជាតិលើកទី៤ (TEXPO)” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២៦-២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាន

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ ឧកញ៉ា លោក-លោកស្រី ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស សិប្បកម្ម និងសាធារណៈជនទូទៅ ឲ្យបានជ្រាបថា អាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្មប៉ាគីស្ថាន សហការជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ាគីស្ថាន នឹងរៀបចំ “ពិព័រណ៍វាយនភណ្ឌអន្តរជាតិលើកទី៤ (TEXPO)”

 • ០៤
 • វិច្ឆិកា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការកែតម្រូវ សកម្មភាព និងខ្លឹមសារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមិនអនុលោមទៅនឹងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន

គណៈកម្មាធិការជាតិការពារអ្នកប្រើប្រាស់ «គ.ជ.ក.ប.» មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អ្នកឧកញ៉ា លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ដែលជាបុគ្គលផ្សាយពាណិជ្ជកម្

 • ២០
 • មេសា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការរៀបចំពិព័រណ៍គ្រឿងអលង្ការអន្តរជាតិសិង្ហបុរី “Singapore International Jewelry Expo 2022”

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់​ លោក- លោកស្រីដែលកំពុងធ្វើធុរកិច្ចលើវិស័យគ្រឿងអលង្ការ និងត្បូងថ្មមានតម្លៃឲ្យបានជ្រាបថា៖ ក្រុមហ៊ុនរៀបចំ ពិព័រណ៍ និងសេវាសន្និសីទរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី នឹងរៀបចំពិព័រណ៍គ្រឿងអលង្ការអន្តរជាតិសិង្ហបុរី

 • ០៤
 • វិច្ឆិកា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

 • ០៥
 • មេសា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ពិព័រណ៍​ចិន-អាស៊ាន លើកទី២០ ​“The 20th China-ASEAN Expo​” ដែលប្រព្រឹត្ត ទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ​​នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទ និង​ពិព័រណ៍អន្តរជាតិ នាទីក្រុងណាននីង តំបន់ស្វយ័តក្វាងស៊ី សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិតចិន។

ក្នុងនាមគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីរៀបចំ និងចូលរួមពិព័រណ៍ពិភពលោក និងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បណ្តាធុរជន សហគ្រិន វិនិយោគិន និងអ្នក ផ្តល់សេវាទាំងអស់ ដែលកំពុងធ្វើធុរកិច្ចនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យ​បានជ្រាបថា៖ ដោយទទួលបានជោគជ័យ ជាបន្តបន្ទាប់លើការរៀបចំ ចូលរួមពិព័រណ៍​ចិន-អាស៊ាន ចំនួន១៩ លើក

 • ២៧
 • មេសា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការរៀបចំពិព័រណ៍ ចិន-អាស៊ាន លើក ទី១៩ “The 19th China-ASEAN Expo 2022” នៅ មជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទ និង ពិព័រណ៍អន្តរជាតិនាទីក្រុងណាននីង តំបន់ស្វយ័តក្វាងស៊ី សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

ក្នុងនាមគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីរៀបចំនិងចូលរួមពិព័រណ៍ពិភពលោក និងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បណ្តាធុរជន សហគ្រិន វិនិយោគិន និងអ្នក ផ្តល់សេវាទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើធុរកិច្ច នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យ បានជ្រាបថា៖ ដោយទទួលបានជោគជ័យ ជាបន្តបន្ទាប់លើការចូលរួម រៀបចំពិព័រណ៍ ចិន-អាស៊ាន ចំនួន១៨ លើក

 • ២៨
 • មេសា

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពន្យាពេលទទួលពាក្យស្នើសុំធ្វើជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រកួតប្រជែងកម្ពុជាដែលជាបុគ្គលឯករាជ្យអាណត្តិដំបូង

សូមទាញយកពាក្យស្នើសុំធ្វើជាសមាជិកគ.ប.ក. ដែលជាបុគ្គលឯករាជ្យ ដូចជូនភ្ជាប់ខាងក្រោម https://cutt.ly/ZGx5JMi https://cutt.ly/aGx5CMS